Eesti
English
Reisimine Austraaliasse »

Austraalia - Travel Info

08.09.2015

TÄHELEPANUKS


Kuritegevus
Austraalias reisimine on üldjuhul turvaline, kuid siiski tasub olla tavapäraselt ettevaatlik oma isiklike asjadega eriti suurlinnades ja turismipiirkondades. Soovitav on kanda kaasas passikoopiat ning hoida sularaha ja pangakaardid eraldi kohtades.

Seadused ja tavad
Uimastite omamine ja nendega kauplemine on Austraalias rangelt keelatud ja karistatav.

Tollikontroll
Austraalias on karantiinisätted ning ranged nõuded narkootilistele ainetele. Toiduainete riiki toomine on üldjuhul keelatud ning kaasasolevad puittooted tuleb deklareerida. Lisainformatsioon piirangute kohta: http://www.agriculture.gov.au/

Liiklus
Austraalia liiklus on vasakpoolne. Eesti juhiluba on kehtiv esimesed kolm kuud ning jäädes Austraaliasse kauemaks, tuleb taotleda kohalikku juhiluba. Politsei teeb kohapeal trahvi, kui juhiluba ei ole sõidu ajal kaasas.
Austraalias reisides tuleb arvestada suurte vahemaadega ning koostada reisiplaan. Tuleb arvestada võimalike loodusnähtustega ning eelneva ettevaatusabinõuna jälgida kohalike teateid. On oma soovitav ööbimispaika teavitada saabumise ajast ja marsruudist.

Arstiabi
Tervishoiuteenused on lääneriikide tasemel. Enne reisile minekut on soovitav konsulteerida reisimeditsiini kabinetiga, milliseid vaktsineerimisi tuleks eelnevalt teha ja kuidas võimalikke terviseriske vältida.
Hädaabi number: 000
Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks Vaktsiin.ee kodulehelt.

Looduslikud tingimused
Austraalias esineb loodusstiihiaid. Tähelepanu tasub pöörata troopiliste tsüklonitele riigi põhjaosas, mille periood kestab enamasti novembrist aprillini. Info teede ja transpordi olukorra kohta: http://highload.131940.qld.gov.au
Info üleujutuste kohta: http://www.abc.net.au/southqld/emergencies/
Lisainfot saab ka Austraalia meteoroloogiabüroost.
Austraalias viibides on võimalik end registreerida, saamaks kohalikelt võimudelt lühisõnumi kaudu infot: http://ewn.com.au/.

Novembrist veebruarini võib esineda võsatulekahjusid. Austraalia meteoroloogiateenistuse info: http://www.bom.gov.au/.

Ujumiskoha valikul tuleb alati järgida vetelpääste poolt antud juhiseid ning  vette minna vaid lippudega märgistatud alal. Tugev voolus ja murdlained võivad ohtlikuks osutuda ka kogenud ujujale.

Austraalia floora ja fauna on väga rikkalik. Mitmed liigid võivad olla inimesele ohtlikud: krokodillid, meduusid, haid, mürgised putukad, maod.

Enam infot:
Austraalia vetes elavatest ohtlikest liikidest
maismaa ohtlikest liikidest

mürgistest taimedest
Austraalia reisiinfo

Valuuta
Austraalia dollar(AUD). Austraalias kehtivad kõik levinumad krediitkaardid.

Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida ja teha reisikindlustus.

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI


Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Passi kaotuse või muude probleemide tekkides soovitame ühendust võtta Eesti saatkonnaga Canberras või aukonsulitega Austraalias.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Austraalial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Austraalia Suursaatkond Stockholmis
Klarabergsviadukten 63, 8 korrus 111 64 Stockholm, Rootsi
Telefon: (46 8) 613 2900
Faks:(46 8) 613 2982
E-post: reception@austemb.se
Kodulehekülg:http://www.sweden.embassy.gov.au

Austraalia Suursaatkond Berliinis
Wallstraβe 76-79, 10179 Berlin
Tel: +49 (0)30 88 00 88 0
Fax: +49 (0)30 88 00 88 210
Viisainfo: Tel: +49 (0)69 222 23 99 58 , E-R 10-13 Uhr, 14-17 Uhr // Fax: +49(0)30 22 48 92 92
E-post: info.berlin(at)dfat.gov.au
Kodulehekülg: http://www.germany.embassy.gov.au/belngerman/aboutus.html

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel Travel Information Manual  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Eesti kodanik ei vaja Austraaliasse sisenemiseks viisat, kui reis toimub turismi eesmärgil või äriasjus. Pass peab  kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Vajalik on reisija elektrooniline registreerimine riiki sisenemise eel Austraalia immigratsiooni- ja kodakondsusameti kodulehe http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm kaudu. Registreerimine peab toimuma vähemalt kaks nädalat enne reisi, toiming on tasuta. Registreerimine on kehtiv 12 kuud ning võimaldab iga sisenemise puhul viibida Austraalia Ühenduse territooriumil kuni 3 kuud. Üksikasjalik info elektroonilise reisi registreerimise tingimuste kohta on kättesaadav http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/index.htm
Pikemate viibimiste kui 3 kuud ning muudel eesmärkidel kui turism ja ärireisid puhul tuleb taotleda vastav viisa http://www.immi.gov.au/visitors/index.htm

Töötamisõigusega turismiviisad:

Soovitused enne minekut - link Välisministeeriumi ajaveebist

Kuni 12-kuulise kehtivusega töötamisõigusega turismiviisasid võivad taotleda 18-30-aastased Eesti kodanikud. Selle perioodi jooksul tehtav töö peab aitama kaasa riigis viibimise peaeesmärgile, milleks on Austraalias puhkamine ning selle võimaluse kasutajad ei tohi töötada sama tööandja juures kauem kui kuus kuud. Enamat infot töötamisõigusega turismiviisade kohta on võimalik saada: http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm

Kõikide Austraaliasse reisimise, seal viibimise, elamise või töötamisega seonduvate asjaolude kohta saab informatsiooni Austraalia Suursaatkonnast Berliinis.

TopBack